Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spellcheck autocorrect within Firefox: does it exist? It should.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4515 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SafeBrowser

more options

I keep having to go back and correct the red squiggly for "thats" -->"that's." I should never have to do that more than once. I know I could just type better but I mean why use shift if you don't have to? I want my computer to work exactly my way.

Được chỉnh sửa bởi icegoat vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That question has already been answered for you in your previous post --> https://support.mozilla.org/en-US/questions/920171


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.