Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The written text on my Facebook page is in a very small lettertype. It's almost not possible to read the text. How can I solve this?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3243 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi krisswennen

more options

Very small lettertype

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Giải pháp được chọn

The easiest way to increase page size is by pressing Ctrl and +

You can also change your minimum font size, but this will apply to all website: Go to the Firefox menu > Tools > Options, select the Content panel, and click the Advanced button in the Fonts & Colors section. You can specify a minimum font size from the dropdown menu.

For more information, you can read our help article about Accessibility.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The easiest way to increase page size is by pressing Ctrl and +

You can also change your minimum font size, but this will apply to all website: Go to the Firefox menu > Tools > Options, select the Content panel, and click the Advanced button in the Fonts & Colors section. You can specify a minimum font size from the dropdown menu.

For more information, you can read our help article about Accessibility.

Được chỉnh sửa bởi Bram Pitoyo vào

more options

So easy... Great! Thank you!!