Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn of firefox prevented this page from automatically redirecting to another page ? This annoying thing has now completely blocked me from signing in to a website.

  • 2 trả lời
  • 30 gặp vấn đề này
  • 15088 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CrazyQ

more options

How do I turn off this blocking message? "firefox prevented this page from automatically redirecting to another page " It used to be annoying, but now it has completely blocked me from logging in to a website.

Giải pháp được chọn

Tools > options > advanced > general... then uncheck... I myself have this enabled because I resent pages helping themselves to redirecting to who knows what. Why can't sites just go to where I click?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 11

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Tools > options > advanced > general... then uncheck... I myself have this enabled because I resent pages helping themselves to redirecting to who knows what. Why can't sites just go to where I click?

Được chỉnh sửa bởi gunnut666 vào

more options

The solution applied to me and was easy to understand and do! It worked! Thanks! The 10 others that I tried before - didn't even come close.