Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am getting a message that says something about Script: resource:///components/nsBlocklistService.js:756 Does anyone know what this is?

  • 2 trả lời
  • 52 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I open Firefox I get a message that says something about a script not working on the page... Script: resource:///components/nsBlocklistService.js:756 and do I want to continue. Does anyone know what this is?

When I open Firefox I get a message that says something about a script not working on the page... Script: resource:///components/nsBlocklistService.js:756 and do I want to continue. Does anyone know what this is?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Surely a broken add-on or script. Restsart Firefox in safe mode and check if the issue is still here. If it's not present, find the culprit add-on.

Được chỉnh sửa bởi Oxylatium vào

more options

That is the JavaScript that deals with block listing in Firefox.
This line seems to be about testing for blocked plugins.


Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).