Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I zoom out on a web page?

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 1614 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt_G

more options

I tried to make an accent on the letter U by pressing Ctrl+\U and the page zoomed in and I do not know how to undo do it or zoom back out.

I tried to make an accent on the letter U by pressing Ctrl+\U and the page zoomed in and I do not know how to undo do it or zoom back out.

Giải pháp được chọn

Hi zsokatch,

You should take a look at the Zoom Knowledge Base article. Zoom allows you to increase/decrease the size of everything on the page. You can try hitting CTRL and - a few times to Zoom out. CTRL and 0 will return it to normal size.

Hopefully this helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 11

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi zsokatch,

You should take a look at the Zoom Knowledge Base article. Zoom allows you to increase/decrease the size of everything on the page. You can try hitting CTRL and - a few times to Zoom out. CTRL and 0 will return it to normal size.

Hopefully this helps!