Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I prevent Facebook from loading on web pages?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

When I load webpages, they are slow and always waiting for Facebook to load. I don't want Facebook nor any other social media loading unless I go on their site. Can this be blocked?

When I load webpages, they are slow and always waiting for Facebook to load. I don't want Facebook nor any other social media loading unless I go on their site. Can this be blocked?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can install an addon called Ghostery that disables Facebook Connect and other scripts from running.

You'll be able to find it at http://addons.mozilla.org

Hope this helps!