Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox is always on top! How can I solve this issue?

  • 3 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 137 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

When I want to bring my messenger soft, or video application or any other thing on my computer on top of Firefox it doesn't happen, because I don't know how but on my Firefox was activated always on top function. I'll be very gratefull if you would help me to solve this issue. My Firefox version ix 9.0.1.

Giải pháp được chọn

Perform the suggestions mentioned in the following articles:

Check and tell if its working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

-> Open Task Manager using CTRL + SHIFT + ESC

  • In the Processes' tab, right-click firefox.exe process -> go to Set Priority and select Normal

Check and tell if its working.

more options

It helped me!

Được chỉnh sửa bởi okasworld vào

more options

Giải pháp được chọn

Perform the suggestions mentioned in the following articles:

Check and tell if its working.