Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

auto refresh webpage every 30 seconds

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JeanAustinR

more options

Is there a way to force the browser to auto refresh every say 30 seconds when on a specific webpage.

Thanks

Is there a way to force the browser to auto refresh every say 30 seconds when on a specific webpage. Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sure. You can use a few add-ons like ReloadEvery or Auto Reload