Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Раньше у меня была начальная страница Яндекса для Firefoxa,но потом все изменилось теперь Webalta,все статьи посмотрели попробовала не меняется ,что делать как вернуть Яндекс??

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 162 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Помогите пожалуйста очень надо вернуть!А можно сайт добавить в черный список

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is that the search engine that is used on the about:home page?


Try to reset the browser.startup.homepage_override.mstone pref via the right-click context menu to the default on the about:config page and close and restart Firefox to restore the about:home page to its default.

  • Open the about:config page via the location bar
  • Type in the Filter bar: mstone
  • Right-click the browser.startup.homepage_override.mstone line and select: Reset
  • Close and restart Firefox