Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New user. I use aol and I see IM and Contacts but not my favorites (web sites)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

I have been signing on the aol directly, however I have just started using Firefox for my browser and have found how to write, attach doc. send, save, etc. I see my IM friends on aol and my Contact list from aol, however I do not see how to reach my list of web sites, known as Favorites on aol. Please advise, Duane

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Upgrade your browser to Firefox 9 and check