Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to forbid private browsing

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ivanov

more options

in my PC?

Giải pháp được chọn

This extension disables Private Browsing, hides all the PB menu items and disables the keyboard controls.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/disable-private-browsing/

This extension can only be disabled when in Safe Mode. This extension is only a simple fix. A technical savvy user will still be able to start Private Browsing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This extension disables Private Browsing, hides all the PB menu items and disables the keyboard controls.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/disable-private-browsing/

This extension can only be disabled when in Safe Mode. This extension is only a simple fix. A technical savvy user will still be able to start Private Browsing.

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

more options

Thank You for answering!