Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Oxylatium

more options

Firefox even doesn't start it just starts the crash manager.

Giải pháp được chọn

Your crash report: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/65d8d2ad-c866-48be-bab6-187092120101 Is it possible for you to upgrade to Firefox 9.0.1? Many patches have been added. Download the setup with another browser and install it on 3.6.25.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your crash report: https://crash-stats.mozilla.com/report/index/65d8d2ad-c866-48be-bab6-187092120101 Is it possible for you to upgrade to Firefox 9.0.1? Many patches have been added. Download the setup with another browser and install it on 3.6.25.