Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

does a lot of downloads slow down efficiency on pc?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have saved a number of downloads I never use...........would my pc run better if I were to disable them?

Giải pháp được chọn

Do you mean that you installed extensions?

In that case you can uninstall those unused extensions.


Files that you download and save on your computer do not have any effect on the performance.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Do you mean that you installed extensions?

In that case you can uninstall those unused extensions.


Files that you download and save on your computer do not have any effect on the performance.