Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The little icon identifiers for my book marks are gone (e.g. the blue F for Facebook)....makes it hard to search bookmarks.

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

The little icon identifiers for my book marks are gone (e.g. the blue F for Facebook)....makes it hard to search bookmarks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/questions/910276

or

type in the address bar about:config

then press the button i'll be careful i promise

then type in the bar image.mem.decodeondraw

then Double-click on it, to make it false

exit firefox and restart-it.


thank you

Được chỉnh sửa bởi ideato vào