Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

swedish å ä ö becomes ? in certain websides when using firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

The swedish letters å ä ö are changed to ? in certain websides when I use Firefox, but not when I use other programs like Internet Explorer

The swedish letters å ä ö are changed to ? in certain websides when I use Firefox, but not when I use other programs like Internet Explorer