Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Warum kann ich die Anzeigen nicht in Deutsch ändern

  • 7 trả lời
  • 1795 gặp vấn đề này
  • 36813 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Die Firefox Toolbar ist nch dem UPDATE in Englisch. Die änderung unter Option auf Deutsch/German wird nicht angewendet. Wie kann ich alles wieder auf Deutsch ändern.

Giải pháp được chọn

If the Firefox user interface (menu bar) is in the wrong language or if you want to change the current language then you can get Firefox in the language of your choice here:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 25

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Giải pháp được chọn

If the Firefox user interface (menu bar) is in the wrong language or if you want to change the current language then you can get Firefox in the language of your choice here:

more options

wie kann man firefox 10 von der englisch version auf deutsch umstellen? danke emilpichlmeier

more options

Thank you for your help. Your link to install Firefox new have solved the problem.

Thank you very much hagemann

more options

welcher link hilft um von Englisch auf Deutsch umzustellen?

more options

Download the German Firefox version via the above mentioned page:

Uninstall the current (English) Firefox version via the Control Panel to remove the English language pack and install the German Firefox version.

more options

Wie kann ich von Englisch auf Deutsch umstellen?

more options

Just do as I wrote above and download the German (de) Firefox version.
Uninstall the currently installed English version to remove the en-US or en-GB language pack.

You can check the value of the general.useragent.locale pref on the about:config page and set that value to language code of the version that you have downloaded (e.g. "de") if there is still a wrong locale set.