Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What do I have to do in order to save an email to a folder on my desk top?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi davidbeemer

more options

I have tried every thing to save an email to a folder that is on my desk top. Nothing has worked.

Giải pháp được chọn

Right-click and use "Save Page As..."

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Right-click and use "Save Page As..."

more options

I opened the email, then right clicked, then clicked "saves as" and

It worked !!!

Thank you very much.

more options

I opened the email, then right clicked, then clicked "saves as" and

It worked !!!

Thank you very much.