Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox version8.0; On the location bar, When I type words it does not recogise as url, I wish Google to do it's thing but Search takes over repeatidly and it sucks

  • Không có trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

When I use the location bar/awesome bar and it does not guess the url but performs a search instead. For some reason it keeps reverting to Search and not Google I want to Stop http://www.search-results.com/web I wish to keep Google I have tried resetting at about:config alas it still resets to search and still not Google

When I use the location bar/awesome bar and it does not guess the url but performs a search instead. For some reason it keeps reverting to Search and not Google I want to Stop http://www.search-results.com/web I wish to keep Google I have tried resetting at about:config alas it still resets to search and still not Google

Được chỉnh sửa bởi sbunny7 vào