Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

does firefox store my bookmarks?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

I had to restore my windows 7 and lost all firefox bookmarks. Can they be retrieved and how?

I had to restore my windows 7 and lost all firefox bookmarks. Can they be retrieved and how?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Profile is a folder which store all your personal data in a safe place

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Recovering%20important%20data%20from%20an%20old%20profile