Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I import passwords and usernames from Google Chrome into FireFox using Mac OSX?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8097 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All of my passwords are in the Google Chrome browser, but I want to use Firefox as adblock plus is better for firefox. How can I import my firefox passwords & usernames in OSX easily?

Giải pháp được chọn

You can't currently.
Importing passwords from Google Chrome is not implemented.

  • Bug 589589 – Chrome profile migration for Import Wizard and Migration Assistant - passwords, form data, and settings

(please do not comment in bug reports)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can't currently.
Importing passwords from Google Chrome is not implemented.

  • Bug 589589 – Chrome profile migration for Import Wizard and Migration Assistant - passwords, form data, and settings

(please do not comment in bug reports)