Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i use ubuntu linux & mozila 8 always Troubleshooting extensions and themes have to be donw beacuse 1) google transilation is not opened 2) gmail audio video cant able to acces also youtube flash is not working seek solution .

  • Không có trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
more options

i use linux ubuntu mozila 8 but always 1)Troubleshooting extensions and themes is required to carry out to enable the add on plug in always it disable while erase the cookies and clear history 2) gtalk audio video is missing always

i use linux ubuntu mozila 8 but always 1)Troubleshooting extensions and themes is required to carry out to enable the add on plug in always it disable while erase the cookies and clear history 2) gtalk audio video is missing always