Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the last version i can use that still has MY TIMEZONE SETTING for ebay?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I upgraded to your newest version and lost the time zone setting thing so i tried your nightly devel tool thing and was crashing a hanging because of the amount of memory i think. So i got rid of that installed a 2 something version and now have it back. But i still crash and hang, i was thinking of uninstalling again and give it one more try

Được chỉnh sửa bởi not2high2fly vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Get latest version from here and run the installer

more options

Get latest version from here and run the installer

more options

You may have a user agent that is corrupted and that identifies you as Firefox/2.0.0.1

  • Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C) 988706703 system:4.00289 SearchToolbar/1.2

See:

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào