Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

У меня загружен Mozilla Firefox версии 8. Когда я пытаюсь что-то найти в Яндексе, список мне выдается. Но когда я пытаюсь что-то из этого списка открыть, вместо этого открывается новая пустая вкладка Яндекса. Что делать?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options
Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/900020]

У меня загружен Mozilla Firefox версии 8. Когда я пытаюсь что-то найти в Яндексе, список мне выдается. Но когда я пытаюсь что-то из этого списка открыть, вместо этого открывается новая пустая вкладка Яндекса. Что делать?

<blockquote>Locking duplicate thread.<br> Please continue here: [[/questions/900020]]</blockquote> У меня загружен Mozilla Firefox версии 8. Когда я пытаюсь что-то найти в Яндексе, список мне выдается. Но когда я пытаюсь что-то из этого списка открыть, вместо этого открывается новая пустая вкладка Яндекса. Что делать?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào