Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My school insists I run Mozilla 3.6 -how do I get it back?

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 93 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ncolburn

more options

I can't access the internet via Firefox, which automatically updates itself on my computer. K12, the online school I work for, says it is not "compatible" with Firefox versions above 3.6. Why can't I keep 3.6, since the grading tools I need are the easiest to work with?

How can I get 3.6 back on my computer?

Giải pháp được chọn

Swarnava, the current Firefox 3.6.* release can be found at http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all-older.html

Which is easy to find by way of www.mozilla.com -> Systems & Languages -> Firefox 3.6.24

Also not everybody uses the en-US local ;)

Like Ed, I do suggest to use the Firefox Portable version of Firefox 3.6.24 instead for this one case as it will not impact the regular Firefox install whether it is on hard disk or on usb flash drive.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

You're better off using Firefox Portable 3.6.24 for that one website and keep Firefox 8.0 for elsewhere. The Portable version won't mess with the original Firefox installation.

http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable/localization#legacy36

more options

Giải pháp được chọn

Swarnava, the current Firefox 3.6.* release can be found at http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all-older.html

Which is easy to find by way of www.mozilla.com -> Systems & Languages -> Firefox 3.6.24

Also not everybody uses the en-US local ;)

Like Ed, I do suggest to use the Firefox Portable version of Firefox 3.6.24 instead for this one case as it will not impact the regular Firefox install whether it is on hard disk or on usb flash drive.

Được chỉnh sửa bởi James vào