Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change language in mozzila firefox 8.0.1 from serbian to english?

  • 2 trả lời
  • 272 gặp vấn đề này
  • 1787 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

Changing the language of program,mozzila firefox 8.0.1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

see xr417 reply/chosen solution here:

https://support.mozilla.com/en-US/questions/897508

find language here:

http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/win32/xpi/

en-GB or en-US

Change it's value to en-GB or en-US (the language you choose above)


thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

Được chỉnh sửa bởi ideato vào