On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If i update firefox will my avg internet security which i paid through one year be unusable?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

I purchased internet security and i am afraid that when I update firefox that my internet security will no longer work and i will have to re purchase it.

I purchased internet security and i am afraid that when I update firefox that my internet security will no longer work and i will have to re purchase it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Được chỉnh sửa bởi Swarnava Sengupta vào