X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I remove Baris Derin or fox saver?

Được đăng

I want to remove fox saver. and personal plus'bold text'

I want to remove fox saver. and personal plus''''''bold text''''''

Chi tiết hệ thống bổ sung

Các trang web bị ảnh hưởng

http://mozilla.com

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 10.3 r183
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Java Plug-In 2 for NPAPI Browsers
 • The Flip4Mac WMV Plugin allows you to view Windows Media content using QuickTime.
 • 4.0.50401.0
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5.6
 • Unity Web Player lets you experience dazzling interactive 3D right in your browser. For more information, visit Unity .
 • Office Live Update v1.0
 • iPhoto6

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.5; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Thông tin chi tiết

the-edmeister
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5406 giải pháp 40221 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Uninstalling%20add-ons#w_how-to-uninstall-extensions-and-themes