Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

как установить визуальные закладки? после обновления пропали.

  • 3 trả lời
  • 857 gặp vấn đề này
  • 7971 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nicand

more options

визуальные закладки

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Sorry, we don't do support in Russian. I also don't know what Visual Bookmarks is (there is an old extension with that name that worked for Firefox 2, but it's no longer supported).

more options

Скорее всего у Вас стоял яндекс бар. Установите его, появятся визуальные закладки

more options

Господа говорим пасибо либо мне, либо гнобим djst. Заранее благодарен Вам.