Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my website's ip address changed, mozilla shows error page

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
more options

locking as a duplicate - https://support.mozilla.com/en-US/questions/894853

My website's ip address changed, and since then mozilla shows an error page ("You see this page because there is no Web site at this address") unless you clear the cache history.

I see that the default option in mozilla firefox is not to clean the cache history. Does this mean that all my clients who have visited my webpage via firefox before i changed ip address will not be able to view my webpages? Or will the problem resolve after some time?

Is there anyway to solve this problem?

''locking as a duplicate - https://support.mozilla.com/en-US/questions/894853'' My website's ip address changed, and since then mozilla shows an error page ("You see this page because there is no Web site at this address") unless you clear the cache history. I see that the default option in mozilla firefox is not to clean the cache history. Does this mean that all my clients who have visited my webpage via firefox before i changed ip address will not be able to view my webpages? Or will the problem resolve after some time? Is there anyway to solve this problem?

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào