Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I open a new tab it comes up with Yahoo instead of Google. I don't want Yahoo!!

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I go to File and click on new tab, the browser that comes up is Yahoo. I don't use Yahoo and don't want it on Firefox!

When I go to File and click on new tab, the browser that comes up is Yahoo. I don't use Yahoo and don't want it on Firefox!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A new tab opens by default as a blank tab (about:blank).

If that isn't the case then an extension has changed that behavior.

You can middle-click or hold down Ctrl and left-click the Home button on the Navigation toolbar to open the Home page in a new tab.

You can look at this extension to set which page to open in a new tab: