X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I want to install ver 7 as ver 8 interfers Norton 360 toobar.

Được đăng

I want to uninstall version 8 and reinstall version 7. Version 8 interferes with Norton 360.

I want to uninstall version 8 and reinstall version 7. Version 8 interferes with Norton 360.

Giải pháp được chọn

Norton released update compatibility yesterday night

do live update frequently manually untill no update are required then reboot your pc

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Điều này bắt đầu khi...

I accendentaly started ver 8 and was unable to stop it from installing.

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Google Update
 • Shockwave Flash 11.0 r1
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_29 for Mozilla browsers
 • GEPlugin
 • 4.0.60831.0
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 8.3.1
 • Coupons, Inc. Coupon Printer Plugin
 • Coupons, Inc. Coupon Printer DLL
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • np-mswmp
 • Office Plugin for Netscape Navigator

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0

Thông tin chi tiết

Swarnava Sengupta
 • Locale Leader
493 giải pháp 3273 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Norton released update compatibility yesterday night

do live update frequently manually untill no update are required then reboot your pc

Norton released update compatibility yesterday night * http://community.norton.com/t5/Norton-360/Firefox-8-Support-for-Norton-Toolbar/td-p/581640 do live update frequently manually untill no update are required then reboot your pc

Được chỉnh sửa bởi Swarnava Sengupta vào