Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't get rid of the Vuze remote toolbar. I hate this program

  • 1 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 2011 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I failed to uninstall "Vuze" application's remote toolbar. It pops up on my firefox website with a "BING" as a search browser. I want to go back to "google" , but "Vuze" does not allows me to replace it. What could I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox, you often can disable or remove third party toolbars here:

orange Firefox button or Tools menu > Add-ons > Extensions category

In this case, you might need to check for both Vuze and Ask (they seem to be related).

If you can disable but not remove, then you need to use the Windows control panel to fully remove the toolbar.

Does that fix it?