Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tabs on top of website do not function. Work ok inside document.

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

example: NEWS tab on google does not work. But I can access other lower tabs on page. This occurs on any web site I select. Works ok in Explorer.

example: NEWS tab on google does not work. But I can access other lower tabs on page. This occurs on any web site I select. Works ok in Explorer.