Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get expanded bookmark folder list immediately after pressing Ctrl+D?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a set of bookmark folders. When I press Ctrl+D to make a bookmark, I then have to click a button or make three key presses in Edit This Bookmark window to expand the list of folders. Is it possible to have the list expanded by default?

I have a set of bookmark folders. When I press Ctrl+D to make a bookmark, I then have to click a button or make three key presses in Edit This Bookmark window to expand the list of folders. Is it possible to have the list expanded by default?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options