Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do not want to install latest version - how do I stop the endless invitations to do so?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi charlhu

more options

I do not want to install the latest version. I keep getting invitations to do so. How do I stop this unwelcome intrusion?

Giải pháp được chọn

Options > Advanced -> Update = un-check Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Options > Advanced -> Update = un-check Firefox

more options

Thank you very much!