Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I stop my email password from being displayed on this ASUS netbook, to show as asterisks as on other computers?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

when I type in my password to access my email, the actual password displays. I cannot see where to change the setting to hide the password. When I log into my email from other computers, the password is shown as asterisks. Can you help, please? (because of the set-up of the ASUS, I can only access the internet via Firefox, therefore, I cannot try via eg. Internet Explorer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is no setting in Firefox to show clear passwords as they are being typed, and it isn't a standard feature of the Asus / Linux version of Firefox 2.0.0.14 - I always saw the asterisks on my EeePC.

Disable your Firefox extensions one at a time until you find out what is causing that.
http://support.mozilla.com/en-US/kb/troubleshooting+extensions+and+themes