Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Signing in to g mail e mail prompts a drop down box with a list of e mail sign ins that I want to delete.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
more options

Signing into g mail e mail prompts a drop down box with a list of e mail sign ins that I want to delete. Tell me how to delete these e mail sign ins that appear automatically in the drop down under the sign in. Thanks