Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why when I open multiple tabs in Facebook, the tabs load very slowly and most times don't load at all?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Why when I open multiple tabs in Facebook, the tabs load very slowly and most times don't load at all?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The default of the pref network.http.max-connections has been increased from 30 to 256 in Firefox 6+ versions.

You can try to decrease the value of the pref network.http.max-connections from 255 to a more modest setting like 30 as used in Firefox 3 versions.