Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have downloaded foxfire 8,0 and shockwave 11.5 they are the most recent yes or no

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i cannot get them to work together says download most recent and i thought it was please help foxfire8.0 and shockwave 11.5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a difference between Adobe Shockwave for Director and Adobe Flash.
You need to install the Flash player for Firefox.

See: