Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I find out, or reset, my forum username (/not/ password)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I've forgotten my forum username. Resetting the password sends me a new password but that's useless without my username.

I can't set up a new account because it says "an account with that e-mail address already exists".

I can't use my e-mail address to log in either.

So I'veborrowed a friend's e-mail, but how can I set up or restore my account on my e-mail address?

Thanks,

Evan

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to post in the Contributors forum and add [ATTN ADMIN] at the start of the subject.