Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

dont like at all that i lost my bookmarks !!!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

really hait that i lost my bookmarks upgrading to ur last version

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

look here:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Lost%20Bookmarks

http://kb.mozillazine.org/Lost_bookmarks

thank you


Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.