Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new tab created but not opens

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

firefox 6.0.2 win7 64bit home premium using extensions "new tab homepage" 0.4.3 "new tabs at the end" 1.0 I click "+" for new tab. new tab is created with the home page name written on it. but it doesnt open automatically. I need to click the tab to see it. I found a "open new tabs and jump to new tab" on settings. but it works if you click a link "open in new tab" I want to "new tab opens automatically"