Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options
*http://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-621acd38-f713-4053-9475-554b42110906 *http://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-842bdfa2-50d5-4abf-acf5-c1f4d2110905 *http://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-dfbf566d-314a-4b55-9453-8d8f12110905 *http://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-922e2c86-8966-4fa4-9997-e99bc2110905

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Related to something called IDVault. Part of Comcast Constant Guard; disable it until the developer of that application fixes it.