Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

not able to download anything as after pressing save file option,download doesnot start??????

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shusseina

more options

not able to download anything while in other browsers in can download the same thing.after clicking save file,download doesnot start.

not able to download anything while in other browsers in can download the same thing.after clicking save file,download doesnot start.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please see the support article What to do if you can't download or save files for various suggestions. Please let us know how you get on.