X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to change Automatic Save/Open a downloaded file Option

Được đăng

I have set .torrent files to automatically save after being downloaded but i do not want this, i want them to open by default. How do i change this?

I have set .torrent files to automatically save after being downloaded but i do not want this, i want them to open by default. How do i change this?

Được chỉnh sửa bởi Cheesecake vào

Giải pháp được chọn

Options/Applications you should be able to change what to do with this file type. More about where to find Option window. Startup, home page, tabs, and download settings

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox/6.0.1

Thông tin chi tiết

DPMR 20 giải pháp 258 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Options/Applications you should be able to change what to do with this file type. More about where to find Option window. Startup, home page, tabs, and download settings

Options/Applications you should be able to change what to do with this file type. More about where to find Option window. [[Options window - General panel]]