X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

What antivirus program is most compatible with Firefox?

Được đăng

I have AVG. It is time for me to renew my antivirus. What antivirus programs are most compatible with Firefox?

I have AVG. It is time for me to renew my antivirus. What antivirus programs are most compatible with Firefox?

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • BrowserPlus -- Improve your browser! -- http://browserplus.yahoo.com/
 • Shockwave Flash 10.2 r159
 • iTunes Detector Plug-in
 • Yahoo Application State Plugin version 1.0.0.7
 • 4.0.60531.0
 • Bing Bar
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Google Update
 • Version 1.1.9, copyright 1996-2011 The VideoLAN Teamhttp://www.videolan.org/
 • Java Plug-in 1.6.0_11 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • Java(TM) Platform SE binary
 • Adobe Acrobat Plug-In Version 7.00 for Netscape
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5411 giải pháp 40310 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Avira Personal Free - http://www.free-av.com/

Avira Personal Free - http://www.free-av.com/