Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get irefox to make use of my entire screen. It only uses the middle section.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just installed Firefox. Previously only used Microsoft Explorer. Now, using Firefox, all web pages just use the middle section of my screen. They do not use the left or right. This makes it hard for me to read like I can with Explorer.

I just installed Firefox. Previously only used Microsoft Explorer. Now, using Firefox, all web pages just use the middle section of my screen. They do not use the left or right. This makes it hard for me to read like I can with Explorer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can use one of these extensions to set a default font size and page zoom on web pages: