Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do you close the history panel displayed to the left of the browser window

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi csmithdba

more options

my history is displayed in a panel to the left of the browser window. How do you close this panel?

my history is displayed in a panel to the left of the browser window. How do you close this panel?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There should be a little x beside "History", above the search panel. Or try pressing Ctrl and the H key.

more options

There wasn't an "X" but Ctrl-H worked. Thanks!