X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is there a way to download Firefox 4 without going on a 3rd party site? Many of my addons do not work with Firefox 5 and 6.

Được đăng

Quite a few of my addons don't work with firefox 6, and I would prefer to keep them, but my pc crashed and I had to reformat. I don't want to have to go on a 3rd party site, since they could easily put a virus on my pc. I couldn't find anywhere to download it on the site. Thanks

Quite a few of my addons don't work with firefox 6, and I would prefer to keep them, but my pc crashed and I had to reformat. I don't want to have to go on a 3rd party site, since they could easily put a virus on my pc. I couldn't find anywhere to download it on the site. Thanks

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Điều này bắt đầu khi...

Today

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 10.3 r183
  • 6.0.12.1483
  • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
  • RealJukebox Netscape Plugin
  • Adobe Acrobat Plug-In Version 7.00 for Netscape

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5425 giải pháp 40498 câu trả lời
Được đăng

ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/4.0.1/

Just keep in mind that Firefox 5.0 was a security release for 4.0.1.

ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/4.0.1/ Just keep in mind that Firefox 5.0 was a security release for 4.0.1.