Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I switch frmo US to UK version of Firefox, including switching from google.com to google.co.uk in the search bar?

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 625 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

I keep updating Firefox, but I never have the option to choose my country.

In the search bar, I cannot seem to select a different version of Google...

This seems so simple and yet I can't figure it out. Saw something on character encoding, but cannot find that in the settings.

Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Download Firefox English (British) version:

Uninstalling Firefox

Install Firefox English (British) version

Now when you use Google in the Search bar and IF it doesn't use google.co.uk, use this add-on - Add to Search Bar 2.0

Check and tell if its working.